top of page
Performance%20Lighting_edited.jpg

Kriteerit

      Keski-Pohjanmaan Urheilugaala palkitsee yhteistyössä kumppaneiden kanssa vuosittain ansioituneita urheilijoita, valmentajia, seuratyöntekijöitä ja urheiluseuroja ”vuoden valinta” -palkinnoilla, kunniakirjoilla tai kunniamaininnoilla. Palkintojen kohteina ovat yleensä Keplin jäsenyhteisöjen jäsenet. Palkintoraati voi huomioida myös alueella asuvan henkilön, mikäli lajin luonteesta johtuen seurataustaa ei voida pitää ainoana järkevänä perusteena valinnalle.

Keski-Pohjanmaan urheilugaala palkitsee kuntien valitsemat vuoden urheilu- ja liikuntateot sekä lajien erikoispalkinnot urheilugaalassa lajien tekemien ehdotusten pohjalta.

Lähtökohta valinnoille ovat seuraavat kriteerit:


- edustaa keskipohjalaista urheiluseuraa
- ensisijaisena kriteerinä kilpailullinen menestys
- arvioinnissa huomioidaan lajin kilpailutoiminnan kansallinen ja kansainvälinen laajuus
- tiedostaa huippu-urheilijan aseman esikuvana

Vuoden urheilija

    SVUL:n Keski-Pohjanmaan piirin johtokunta päätti vuoden 1959 alussa alkaa jakaa piirin vuoden parhaat urheilijan palkinnon.
    Vuodesta 1998 alusta alkaen vuoden valinnat on tehnyt Keplin hallitus. Palkintoon on liittynyt vuodesta 2019 alkaen Keski-Pohjanmaan Konttoripisteen myöntämä valmennusstipendi.

Purple Stars

Elämänura-palkinto


    Keplin hallitus palkitsee elämänura palkinnolla liikunnan ja urheilun parissa pitkään toimineen ja keskipohjalaista urheiluhenkeä edistäneen henkilön. Elämänura-palkinnon saajalta edellytytetään paikallistason työn lisäksi merkittävää maakuntatason, valtakunnallisen tai kansainvälisen tason toimintaa.

Vuoden nuori urheilija

Nuorten sarjoissa (15 – 23 –vuotta) menestynyt nuori urheilija. Kansainvälisiin edustustehtäviin yltäminen huomioidaan valinnoissa. Kriteereinä voivat olla myös harjoittelun nousujohteisuus, tavoitteellisuus, esimerkillisyys ja kehittyminen myös opinnoissa. Tunnustus annetaan pääsääntöisesti vain kerran. Palkintoon on liittynyt Osuuskauppa KPO:n lahjoittama kolmivuotinen stipendi a 500 eur/vuosi

Purple Stars

Vuoden vammais- urheilija

Vammaisurheilusta palkitaan kansainvälisesti tai kansallisesti menestyneitä urheilijoita. Myös pitkäaikainen toiminta vammaisurheilun parissa voidaan huomioida tunnustuksesta päätettäessä. Palkinto voidaan myöntää myös joukkueelle.

Vuoden aikuisurheilija

Aikuisurheilusta, aiemmin veteraaniurheilusta, palkittava henkilö on menestynyt kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Omaa yleensä esimerkilliset ja nuhteettomat elintavat. Myös muu vapaaehtoistoiminta urheilun parissa lasketaan palkinnon saajalle eduksi.

Purple Stars

Vuoden akatemiaurheilijat

   Tunnustukset myönnetään kahdelle menestyneelle, ahkeralle nuorelle urheilijalle, joka opiskelee Keski-Pohjanmaan Urheiluakatemiaan kuuluvassa oppilaitoksessa, toinen lukiossa ja toinen ammattikoulussa. Palkinnon saaja hoitaa myös opinnot esimerkillisesti. Palkinnon myöntää Keski-Pohjanmaan Urheiluakatemia johtoryhmä. Palkintoon on liittynyt Akatemian myöntämä valmennusstipendi.
 

Vuoden valmentaja


   Palkinto voidaan antaa pitkäaikaisesta menestyksekkäästä valmennustyöstä paikallisella, maakunnallisella, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Tunnustus annetaan pääsääntöisesti vain kerran. Palkinto voidaan myöntää myös henkilölle, joka valmentaa keskipohjalaista urheilijaa tai joukkuetta, vaikka asuukin alueen ulkopuolella.
 

Purple Stars

Vuoden joukkue


    Palkinto voidaan myöntää keskipohjalaiselle SM- tai kv-tasolla menestyneelle urheilujoukkueelle. Palkitsemisen kohteena voi olla myös yksilölajien viestijoukkue. Palkinto voidaan myöntää samalle joukkueelle useitakin kertoja, mikäli urheilulliset saavutukset sitä edellyttävät.

Vuoden nuorisotyö


   Palkinto voidaan myöntää henkilölle, seuralle tai sen jaostolle ansiokkaasta, pitkäjänteisestä sekä laaja-alaisesta nuorisotyöstä.

Purple Stars

Ansioitunut seuratyöntekijä

   Ansioitunut seuratyöntekijä palkitaan merkittävästä ja pitempään jatkuneesta paikallisesta tai maakunnallisesta urheilun ja liikunnan vapaaehtoistyöstä.

Vuoden terveys-liikuntatyö

   Palkinto myönnetään maakunnallisesti merkittävästä pääsääntöisesti seurojen aikuisliikunnan, työpaikkaliikunnan tai kansanterveyden edistämistyöstä. Voidaan myöntää laajasti eri tahoille. Palkintoon liittyy Työplussan lahjoittama tunnustus -stipendi

Purple Stars

Vuoden urheiluteko

Merkittävä, sykähdyttävä ja erottuva valtakunnallistakin huomiota saanut urheilun saavutus tai urheilun ja liikunnan ilmiö. Ei valita välttämättä joka vuosi. Valitaan n. 5-9 ehdokasta Keskipohjanmaa -lehden äänestykseen.

Avainvalinta -tunnustus

  Maakunnallinen avainvalintatunnustus voidaan myöntää erityisesti julkisyhteisöille kuten kunnille merkittävistä liikunnan ja urheilun olosuhteista tai muista urheilun ja liikunnan harrastamisen edellytyksiä parantavista päätöksistä ja/tai pitkäjänteisestä kehittämistyöstä.

Vuoden liikunta-/

urheilutapahtuma


Toimintavuoden erilainen ja huomiota herättänyt urheilu- ja liikuntatapahtuma, joka saanut harrastajat liikkeelle tai kiinnostuneet katsomaan paikan päälle tai etänä suoratoistopalveluna. Tapahtuma voi olla pieni tai iso, maksullinen tai ilmaistapahtuma

Purple Stars

Vuoden joukkue


  Palkinto voidaan myöntää keskipohjalaiselle SM- tai kv-tasolla menestyneelle urheilujoukkueelle. Palkitsemisen kohteena voi olla myös yksilölajien viestijoukkue. Palkinto voidaan myöntää samalle joukkueelle useitakin kertoja, mikäli urheilulliset saavutukset sitä edellyttävät.

Vuoden nuorisotyö


  Palkinto voidaan myöntää henkilölle, seuralle tai sen jaostolle ansiokkaasta, pitkäjänteisestä sekä laaja-alaisesta nuorisotyöstä.

Purple Stars

Vuoden tiedottaja


   Tunnustus voidaan myöntää seuralle tai muulle yhteisölle, tiedotusvälineelle tai toimittajalle ansiokkaasti hoidetusta liikunnan ja urheilun viestinnästä ja tiedottamisesta.

Keskipohjanmaa-lehden mitalit

    Mitalin tai/ja korun voi saada kuka vain Keskipohjanmaa -lehden levikkialueen urheiluseuraa edustava urheilija. Mitalin voi saada vain kerran. Kuitenkin niin, että jos on saanut hopeamitalin tai -korun, voi vielä saada kultamitalin.

bottom of page